Läroavtal – vad är det?

Läroavtalsutbildning är utbildning som i huvudsak ordnas på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter. Inlärningen på arbetsplatsen stöds av en utsedd arbetsplatshandledare. Vid behov kompletteras inlärningen på arbetsplatsen med inlärning i andra miljöer, t.ex. vid YA.

Läroavtalsutbildning grundar sig på ett skriftligt arbetsavtal eller tjänsteförhållande för viss tid mellan en studerande som fyllt 15 år och en arbetsgivare. Den studerande får under läroavtalstiden lön enligt gällande kollektivavtal.

  • Arbetstiden per vecka för en studerande i läroavtalsutbildning ska i genomsnitt vara minst 25 timmar.
  • På läroavtal tillämpas den lagstiftning som tillämpas på arbetsavtalsförhållanden och tjänsteförhållanden. 
  • Läroavtalsutbildning kan också ordnas för en företagare i företagarens egna företag.

Läroavtalsutbildningen planeras utgående från den studerandes arbetsuppgifter, egna och arbetsplatsens förutsättningar samt de examensgrunder som gäller för den valda examen eller examensdelen. Studerande följer en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK) för att nå sitt mål.

Vilka utbildningar?

YA! erbjuder läroavtalsutbildning inom ett stort antal utbildningar. Du kan välja läroavtalsutbildning för att nå en grundexamen, en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen. Du kan också välja att avlägga en specifik del av en examen, som du behöver för att bredda eller höja din kompetens.

 

Hur inleda läroavtalsutbildning?

Som studerande ordnar du själv en arbetsgivare som kan anställa dig med läroavtal. Arbetsgivaren ska kunna erbjuda arbetsuppgifter som motsvarar innehållet i den examen eller den del av en examen som du som studerande önskar nå.

Är du intresserad av läroavtalsutbildning vid YA?

Ta kontakt så berättar vi mera!

Är du redan studerande vid YA?

Du kan smidigt övergå till läroavtalsutbildning om du ordnar en arbetsgivare som kan anställa dig med läroavtal. Du kan välja läroavtal för en del av din examen eller för hela din examen. Diskutera med din handledare och kontakta oss så berättar vi mera!

Kontakta YA! Läroavtalstjänster för att fråga mera om läroavtalsutbildning!

Läroavtalskoordinator Cecilia Nordberg

Läroavtalskoordinator

Cecilia Nordberg
044-750 32 54

Kontakt e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontaktpersoner för läroavtal, social-, hälso- och idrottsområdet:

  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontaktperson för läroavtal, teknik och kommunikation:

  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontaktperson för läroavtal, turism-, kosthålls- och ekonomibranschen:

  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontaktperson för läroavtal, naturbruk och miljöområdet:

  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området

  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.