Läroavtal - ett alternativ för dig som arbetsgivare att få behörig personal

Med ett läroavtal kan du utbilda din personal eller nyanställda för precis de arbetsuppgifter som du som arbetsgivare har behov av.

Behovet av arbetskraft varierar och det kan vara utmanande att snabbt hitta de kunniga yrkesmänniskor som behövs. Då är läroavtalet ett smidigt sätt att utbilda efter det behov som finns.

Genom att avlägga en examen eller en del av examen med läroavtal kan din personal eller nyanställda höja sin kompetens till rätt nivå - genom att lära sig på arbetsplatsen.

Allmänna förutsättningar för läroavtalet

Läroavtalsutbildning är utbildning som i huvudsak ordnas på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter. Inlärningen på arbetsplatsen stöds av en utsedd arbetsplatshandledare. Vid behov kompletteras inlärningen på arbetsplatsen med inlärning i andra miljöer, t.ex. närstudier vid YA.

Läroavtalsutbildning grundar sig på ett skriftligt arbetsavtal eller tjänsteförhållande för viss tid mellan en studerande som fyllt 15 år och en arbetsgivare. Läroavtalsutbildning kan också ordnas för en företagare i företagarens egna företag. Arbetstiden per vecka för en studerande i läroavtalsutbildning ska i genomsnitt vara minst 25 timmar. En förutsättning för att läroavtal ska kunna ingås är att YA! och arbetsgivaren skriftligen avtalar om ordnande av läroavtalsutbildning. 

På arbetsplatsen ska finnas tillräcklig produktions- och serviceverksamhet, behövliga arbetsredskap samt personal som är kompetent i fråga om yrkeskunskap, utbildning och arbetslivserfarenhet.

Arbetsgivaren utser en ansvarig arbetsplatshandledare för den studerande. Arbetsplatshandledaren ska vara kompetent i fråga om yrkeskunskap, utbildning eller arbetslivserfarenhet. Arbetsplatshandledarens uppgift är att handleda och stöda den studerande.

Arbetsgivaren ska kunna erbjuda arbetsuppgifter som motsvarar innehållet i den examen eller den del av en examen som den studerande önskar nå. Arbetsuppgifterna kartläggs alltid före läroavtalet inleds.  

Ekonomiska förutsättningar för läroavtalet

Studerande kan avgiftsfritt avlägga en grundexamen. Den studerande betalar själv för t.ex. måltider och studiematerial. YA! betalar den inlärning som sker vid YA! samt för yrkesprov.

Yrkes- eller specialyrkesexamen avläggs mot en kostnad. Information om kostnader för utbildningar finns på www.yrkesakademin.fi, under respektive utbildning.

Arbetsgivaren är skyldig att betala den studerande åtminstone lön enligt kollektivavtal. Ifall inget kollektivavtal finns, ska en skälig ersättning betalas.

Som en ersättning för handledningen på arbetsplatsen kan YA! betala utbildningsersättning åt arbetsgivaren. Ersättningens storlek avgörs från fall till fall beroende på behovet av handledning.

Ifall den studerande är arbetslös arbetssökande då läroavtalet inleds, kan arbetsgivaren ansöka om lönesubvention från TE-byrån. Den arbetslösas egen arbetskraftsrådgivare på TE-byrån ger ytterligare information om möjligheten att få lönesubvention.

Den studerandes studiesociala förmåner

Arbetsgivare och studerande kommer överens om huruvida lön utbetalas under den tid den studerande deltar i närstudier vid YA! eller deltar i yrkesprov.

En läroavtalsstuderande har rätt att ansöka om studiesociala förmåner om den studerande har lönebortfall under den tid den studerande deltar i närstudier vid YA! eller deltar i yrkesprov.

VÅRA KONTAKTER

Läroavtalskoordinator

Cecilia Nordberg 044-750 32 54

Linda Wester  044-750 32 12 (Fredagar)

Kontakt e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Tjänstebranschen

 • Gun-Britt Strandholm-Genberg
  044-750 32 21
 • Carola Sjödahl (hemvårdare, YE för kock i storhushåll, SYE för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen) 
    050 338 8686‬
 • Chatrine Antell (frisör)   044 750 3118

Hälsovård och välfärd

Regionen norr om Vasa
 • Monica Ståhlberg (närvårdare)
  044-750 3148
 • Carola Sjöström (YE, SYE inom hälsovård & välfärd)
  ‭044 750 3146

Vasaregionen
 • Maria Männikkö (närvårdare)
   044-750 3144
 • Carina Kekäle (YE och SYE inom hälsovård och välfärd) 
    ‭050 407 0054‬
Regionen söder om Vasa
 • Sofie Berg (närvårdare, YE, SYE inom hälsovård & välfärd)
  ‭044 750 3296‬

Handel, administration och juridik

 • Carina Storhannus (Närpes)
  044-750 32 32
 • Björn Brännbacka (YE för arbete som teamledare) 
  ‭044 750 3294‬
 • Kim Byholm (YE i försäljning, SYE för arbetsledning inom industrin)
  ‭050 332 3345‬
 • Linda Nygård (YE för företagare, SYE för företagsrådgivare)
  050 433 2406‬
 • Johnny Forsman (SYE i ledarskap, SYE i företagsledning)
  044 750 3260‬

Humanistiska och pedagogiska området

 • Carina Kekäle (YE och SYE inom alla regioner ) 
    ‭050 407 0054‬

Lant- och skogsbruk

 • Nina Vide
  050-407 00 58

De tekniska områdena

 • Gösta Småros
  050-516 68 49

Yrkesakademin i Österbotten | Kungsgårdsvägen 30A | 65380 Vasa

Policy & Registerbeskrivningar