Läroavtal - din väg till examen?

Med ett läroavtal kan du nå en examen genom inlärning på arbetsplatsen. 

Du är anställd, arbetar och får lön. Du får handledning på arbetsplatsen och lär dig genom att du utför dina arbetsuppgifter.

Inlärningen på arbetsplatsen kompletteras vid behov av inlärning vid YA.

Allmänna förutsättningar för läroavtalet

Läroavtalsutbildning är utbildning som i huvudsak ordnas på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter. Inlärningen på arbetsplatsen stöds av en utsedd arbetsplatshandledare. Vid behov kompletteras inlärningen på arbetsplatsen med inlärning i andra miljöer, t.ex. närstudier vid YA.

Läroavtalsutbildning grundar sig på ett skriftligt arbetsavtal eller tjänsteförhållande för viss tid mellan en studerande som fyllt 15 år och en arbetsgivare. Läroavtalsutbildning kan också ordnas för en företagare i företagarens egna företag. Arbetstiden per vecka för en studerande i läroavtalsutbildning ska i genomsnitt vara minst 25 timmar. En förutsättning för att läroavtal ska kunna ingås är att YA! och arbetsgivaren skriftligen avtalar om ordnande av läroavtalsutbildning. 

På arbetsplatsen ska finnas tillräcklig produktions- och serviceverksamhet, behövliga arbetsredskap samt personal som är kompetent i fråga om yrkeskunskap, utbildning och arbetslivserfarenhet.

Arbetsgivaren utser en ansvarig arbetsplatshandledare för den studerande. Arbetsplatshandledaren ska vara kompetent i fråga om yrkeskunskap, utbildning eller arbetslivserfarenhet. Arbetsplatshandledarens uppgift är att handleda och stöda den studerande.

Ekonomiska förutsättningar för läroavtalet

Du kan avgiftsfritt avlägga en grundexamen. Som studerande betalar du själv för t.ex. måltider och studiematerial. YA! betalar den inlärning som sker vid YA! samt för dina yrkesprov.

Yrkes- eller specialyrkesexamen avlägger du mot en kostnad. Information om kostnader för utbildningar finns på YA:s hemsida, under respektive utbildning.

Som en ersättning för handledningen på arbetsplatsen kan YA! betala utbildningsersättning åt arbetsgivaren. Ersättningens storlek avgörs från fall till fall beroende på behovet av handledning.

Ifall den studerande är arbetslös arbetssökande då läroavtalet inleds, kan arbetsgivaren ansöka om lönesubvention från TE-byrån. Den arbetslösas egen arbetskraftsrådgivare på TE-byrån ger ytterligare information om möjligheten att få lönesubvention.

Den studerandes studiesociala förmåner

En läroavtalsstuderande har rätt att ansöka om studiesociala förmåner om den studerande har lönebortfall under den tid den studerande har ordnad inlärning i andra miljöer, t.ex. närstudier vid YA, eller då studerande deltar i yrkesprov. De studiesociala förmånerna består av dagpenning och familjebidrag samt ersättning för rese- och inkvarteringskostnader.

En studerande har inte rätt till dagpenning eller familjebidrag, om han eller hon för samma tid får lön eller ersättning för inkomstbortfall med stöd av någon annan lag.

Den studerande ansöker i efterhand om studiesociala förmåner med blanketten Ansökan om studiesociala förmåner, som finns under fliken ”Blanketter” nedan.

Dagpenning, 15 euro/dag som ersättning för inkomstbortfall.

Familjebidrag, 17 euro/dag, om den studerande har barn under 18 år att försörja.

Inkvarteringssättning 8 euro/dag, om närstudier vid YA! sker utanför den studerandes hemkommun eller den kommun där läroavtalsarbetsplatsen finns och kräver övernattning.

Reseersättning, om närstudier vid YA! förutsätter att den studerande reser över 10 kilometer i en riktning från hemmet eller läroavtalsarbetsplatsen till undervisningsplatsen. Den studerande har rätt till reseersättning enligt billigaste färdsätt för en resa tur och retur per vecka. Av särskilda skäl kan reseersättning betalas dagligen, om den studerande bor hemma. Om den studerande får ersättning för dagliga resekostnader, har han eller hon inte rätt till inkvarteringsersättning. 

VÅRA KONTAKTER

Läroavtalskoordinator

Cecilia Nordberg 044-750 32 54

Linda Wester  044-750 32 12 (Fredagar)

Kontakt e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Tjänstebranschen

 • Gun-Britt Strandholm-Genberg
  044-750 32 21
 • Carola Sjödahl (hemvårdare, YE för kock i storhushåll, SYE för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen) 
    050 338 8686‬
 • Chatrine Antell (frisör)   044 750 3118

Hälsovård och välfärd

Regionen norr om Vasa
 • Monica Ståhlberg (närvårdare)
  044-750 3148
 • Carola Sjöström (YE, SYE inom hälsovård & välfärd)
  ‭044 750 3146

Vasaregionen
 • Maria Männikkö (närvårdare)
   044-750 3144
 • Carina Kekäle (YE och SYE inom hälsovård och välfärd) 
    ‭050 407 0054‬
Regionen söder om Vasa
 • Sofie Berg (närvårdare, YE, SYE inom hälsovård & välfärd)
  ‭044 750 3296‬

Handel, administration och juridik

 • Carina Storhannus (Närpes)
  044-750 32 32
 • Björn Brännbacka (YE för arbete som teamledare) 
  ‭044 750 3294‬
 • Kim Byholm (YE i försäljning, SYE för arbetsledning inom industrin)
  ‭050 332 3345‬
 • Linda Nygård (YE för företagare, SYE för företagsrådgivare)
  050 433 2406‬
 • Johnny Forsman (SYE i ledarskap, SYE i företagsledning)
  044 750 3260‬

Humanistiska och pedagogiska området

 • Carina Kekäle (YE och SYE inom alla regioner ) 
    ‭050 407 0054‬

Lant- och skogsbruk

 • Nina Vide
  050-407 00 58

De tekniska områdena

 • Gösta Småros
  050-516 68 49

Yrkesakademin i Österbotten | Kungsgårdsvägen 30A | 65380 Vasa

Policy & Registerbeskrivningar