Läroavtal för företagare - vad är det?

Det finns gånger då du skulle behöva hjälp för att handla effektivare. Hittar du de rätta lösningarna själv eller måste du ringa experter som fakturerar för sina tjänster?

Har du som företagare behov av att höja din kompetens? Saknar du examen inom din bransch eller vill du öka ditt kunnande? Läroavtal för företagare gör det möjligt att både förmånligt och smidigt höja nivån på det egna kunnandet.

Vi erbjuder grundexamen, yrkes- och specialexamen som läroavtal för företagare. Du kan också välja att avlägga endast en del av en examen, om det är ett specifikt kunnande du saknar. Ett bredare kunnande underlättar din vardag som företagare eftersom det bidrar till ökade kunskaper om olika områden i företagandet. Kostnaderna sjunker då du inte behöver anlita experter utifrån.

Allmänna förutsättningar för en företagares läroavtal

Läroavtalsutbildning är utbildning som i huvudsak ordnas på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter. För en företagare sker inlärningen i det egna företaget. Arbetsuppgifterna måste motsvara innehållet i den examen eller den del av en examen som den studerande önskar nå. På arbetsplatsen ska finnas tillräcklig produktions- och serviceverksamhet, behövliga arbetsredskap samt personal som är kompetent i fråga om yrkeskunskap, utbildning och arbetslivserfarenhet.  

Inlärningen i det egna företaget stöds av en utsedd arbetsplatshandledare. Arbetsplatshandledarens uppgift är att handleda och stöda den studerande. Den ansvariga arbetsplatshandledaren ska i fråga om yrkeskunskap, utbildning eller arbetslivserfarenhet vara kompetent. För en företagare som får läroavtalsutbildning kan arbetsplatshandledaren vara anställd i företaget eller på en annan arbetsplats, en annan företagare eller någon som överlämnar sitt företag genom försäljning eller generations-växling eller en mentor som i övrigt är lämplig för uppgiften. Om arbetsplatshandledaren inte kommer från den studerandes egna företag kan YA! betala utbildningsersättning som ersättning för handledningen. Ersättningens storlek avgörs från fall till fall beroende på behovet av handledning. 

Vid behov kompletteras inlärningen i det egna företaget med inlärning i andra miljöer, t.ex. närstudier vid YA. Arbetstiden per vecka för en studerande i läroavtalsutbildning ska i genomsnitt vara minst 25 timmar.

Vem är företagare? Företagaren

Företagaren

 • har anmält skattemyndigheterna att företagsverksamheten har inletts
 • har ett FO-nummer
 • är registrerad i förskottsuppbördsregistret och/eller i mervärdesskatteregistret
 • betalar pensionsförsäkring för företagare (FöPL)
Ekonomiska förutsättningar för läroavtalet

Studerande kan avgiftsfritt avlägga en grundexamen. Den studerande betalar själv för t.ex. måltider och studiematerial. YA! betalar den inlärning som sker vid YA! samt för yrkesprov.

Yrkes- eller specialyrkesexamen avläggs mot en kostnad. Information om kostnader för utbildningar finns på www.yrkesakademin.fi, under respektive utbildning.

Den studerandes studiesociala förmåner

En läroavtalsstuderande har rätt att ansöka om studiesociala förmåner om den studerande har lönebortfall under den tid den studerande har ordnad inlärning i andra miljöer, t.ex. närstudier vid YA, eller då studerande deltar i yrkesprov. De studiesociala förmånerna består av dagpenning och familjebidrag samt ersättning för rese- och inkvarteringskostnader.

En studerande har inte rätt till dagpenning eller familjebidrag, om han eller hon för samma tid får lön eller ersättning för inkomstbortfall med stöd av någon annan lag.

Den studerande ansöker i efterhand om studiesociala förmåner med blanketten Ansökan om studiesociala förmåner, som finns under fliken ”Blanketter” nedan.

Dagpenning, 15 euro/dag som ersättning för inkomstbortfall.

Familjebidrag, 17 euro/dag, om den studerande har barn under 18 år att försörja.

Inkvarteringssättning 8 euro/dag, om närstudier vid YA! sker utanför den studerandes hemkommun eller den kommun där läroavtalsarbetsplatsen finns och kräver övernattning.

Reseersättning, om närstudier vid YA! förutsätter att den studerande reser över 10 kilometer i en riktning från hemmet eller läroavtalsarbetsplatsen till undervisningsplatsen. Den studerande har rätt till reseersättning enligt billigaste färdsätt för en resa tur och retur per vecka. Av särskilda skäl kan reseersättning betalas dagligen, om den studerande bor hemma. Om den studerande får ersättning för dagliga resekostnader, har han eller hon inte rätt till inkvarteringsersättning. 

VÅRA KONTAKTER

Läroavtalskoordinator

Cecilia Nordberg 044-750 32 54

Linda Wester  044-750 32 12 (Fredagar)

Kontakt e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Tjänstebranschen

 • Gun-Britt Strandholm-Genberg
  044-750 32 21
 • Carola Sjödahl (hemvårdare, YE för kock i storhushåll, SYE för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen) 
    050 338 8686‬
 • Chatrine Antell (frisör)   044 750 3118

Hälsovård och välfärd

Regionen norr om Vasa
 • Monica Ståhlberg (närvårdare)
  044-750 3148
 • Carola Sjöström (YE, SYE inom hälsovård & välfärd)
  ‭044 750 3146

Vasaregionen
 • Maria Männikkö (närvårdare)
   044-750 3144
 • Carina Kekäle (YE och SYE inom hälsovård och välfärd) 
    ‭050 407 0054‬
Regionen söder om Vasa
 • Sofie Berg (närvårdare, YE, SYE inom hälsovård & välfärd)
  ‭044 750 3296‬

Handel, administration och juridik

 • Carina Storhannus (Närpes)
  044-750 32 32
 • Björn Brännbacka (YE för arbete som teamledare) 
  ‭044 750 3294‬
 • Kim Byholm (YE i försäljning, SYE för arbetsledning inom industrin)
  ‭050 332 3345‬
 • Linda Nygård (YE för företagare, SYE för företagsrådgivare)
  050 433 2406‬
 • Johnny Forsman (SYE i ledarskap, SYE i företagsledning)
  044 750 3260‬

Humanistiska och pedagogiska området

 • Carina Kekäle (YE och SYE inom alla regioner ) 
    ‭050 407 0054‬

Lant- och skogsbruk

 • Nina Vide
  050-407 00 58

De tekniska områdena

 • Gösta Småros
  050-516 68 49

Yrkesakademin i Österbotten | Kungsgårdsvägen 30A | 65380 Vasa

Policy & Registerbeskrivningar